SAARISTOMEREN MELOJIEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Ajankohta: Ma 19.04.2021 19:00 - 20:00
Paikka: Kairisalueen huoltorakennuksen neuvottelutila

SAARISTOMEREN MELOJIEN
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS – KUTSU

Aika: ma 19.04.2021 klo 19:00 –
Paikka: Teams- videopalaveri, (Kairisalueen huoltorakennuksen neuvottelutila, Kuikankatu 3, Kaarina) Kokoukseen voi osallistua Teams:n avulla, jolloin kokoukseen pitää ilmoittautua viimeistään 11.4.
osoitteeseen kaisa.vartio@gmail.com. llmoittautuneille lähetetään etäkokouslinkki ja ohjeet.

Koronavirusepidemian takia osallistumista paikan päällä ei suositella.

Asialista
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
9. Valitaan yksi tai kaksi toimninnantarkastajaa ja varatoiminnnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
11. Kokouksen päättäminen