Vuokraehdot

Vuokraaja sitoutuu henkilökohtaisesti vastaamaan vuokraamastaan kalustosta ja sen kunnosta vuokra-aikana. Vuokra-aika päättyy, kun seuran edustaja allekirjoituksellaan vahvistaa kaluston palautuksen.

Vuokra-aika on merkitty vuokrasopimukseen. Viralliset vuokraus ja palautusajat ovat vajan aukioloajat. Vuokra-ajan katsotaan jatkuvan seuraavaan viralliseen palautuspäivään, jos kalustoa ei ole palautettu määräaikaan mennessä. Ylimenevältä ajalta peritään normaalitaksan mukainen vuokra, sekä 10 € selvityskuluja.

Vuokranottajan on vuokran alkaessa ja luovutuksessa tarkistettava yhdessä vuokraajan kanssa, että kokonaisuus on käyttökunnossa. Vuokraaja on velvollinen ilmoittamaan aiheuttamansa vauriot ja puutteet viimeistään kalustoa palauttaessaan. Seura veloittaa puutteiden hankinnasta ja vaurioiden korjauksesta koituneet kustannukset vuokraajalta enintään vahinkokohteen jälleenhankinta-arvosta. Puutteet ja vauriot merkitään vuokrauslomakkeeseen. Vuokranantaja ei vastaa henkilö- ja esinevahingoista lukuun ottamatta niitä vahinkoja, jotka aiheutuvat kaluston mahdollisesti puutteellisesta kunnosta.

Lasikuitukalustoa ei saa viedä sellaiseen paikkaan, missä niiden pohjat voivat naarmuuntua. Vuokrakalustoa ei saa käyttää koskissa tai vaativissa olosuhteissa esim. meriretkillä ilman erillistä lupaa. Kanootin kellukkeita ei saa poistaa tai tyhjentää. Vuokrakanooteissa ja -kajakeissa on aina käytettävä kelluntaliivejä päälle puettuna! Vuokraaja myös vakuuttaa olevansa uimataitoinen. Mikäli vuokraaja sairastaa melontaan mahdollisesti vaikuttavaa tautia kuten esimerkiksi epilepsiaa tai diabetesta vakuuttaa hän olevansa tietoinen mahdollisista taudin aiheuttamista lisäriskeistä melonnan kannalta.

Jos vuokraa ei ole maksettu eräpäivään mennessä, veloitamme perimiskuluja 10 €/ kerta sekä vuokran korkoineen.

Kalusto tulee palauttaa pestynä ja kuivatettuna. Kajakin sisällä ei saa olla hiekkaa, vettä tai muuta asiaankuulumatonta. Mikäli kalustoa ei olla asianmukaisesti puhdistettu niin perimme puhdistuskuluja 10 € /kajakki.
Saaristomeren Melojat ry
Johtokunta