SAARISTOMEREN MELOJIEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS – KUTSU

Ajankohta: Ke 22.04.2020 19:00 - 21:00
Paikka: Kairisalueen huoltorakennuksen neuvottelutila

SAARISTOMEREN MELOJIEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS – KUTSU

Aika: ke 22.04.2020 klo 19:00 –
Paikka: Kairisalueen huoltorakennuksen neuvottelutila, Kuikankatu 3, Kaarina

Asialista
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien
lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja
jäsenmaksujen suuruudet
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
9. Valitaan yksi tai kaksi toimninnantarkastajaa ja varatoiminnnantarkastajaa
taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
11. Kokouksen päättäminen