SAARISTOMEREN MELOJIEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Ajankohta: Ti 19.04.2022 19:00 - 20:00
Paikka: Kairisalueen huoltorakennuksen neuvottelutila Kuikankatu 3

Paikka: Kairisalueen huoltorakennuksen neuvottelutila, Kuikankatu 3, Kaarina.

Asialista

 1.   Kokouksen avaus
  2.   Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3.   Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4.   Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5.   Esitetään tilinpäätös, toimintakertomukset ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
  6.   Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7.   Vahvistetaan toimintasuunnitelmat, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet
  8.   Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
  9.   Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
  10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
  11. Kokouksen päättäminen