Lång paddlingskurs / A Long Kayaking Course for Beginners 30.6.-2.7.

Ajankohta: Ti 30.06.2015 18:00 - To 02.07.2015 21:30
Paikka: Soutu- ja melontakeskus, Rykmentintie 55, Turku

Lång paddlingskurs

Är du intresserad av att börja paddla som hobby? Delta i Saaristomeren Melojat ry:s tredagars lång paddlingskurs 30.6.-2.7 (10 timmar). Kursen hålls varje kväll kl 18.00-21.20. Efter kursen vet du hur man paddlar i olika vädrar och hurdana utrustningar det är bra att ha med.

Kursen ska hållas på svenska eller på engelska, beroende på hur många är svensk-/engelskaspråkiga.

Pris: 100 eur (med kontant när kursen börjar).

Mer information och anmälning: posti@melojat.net eller 041 4565 223 (under öppningstider, se framsidan).

**

Long Kayaking Course

Are you interested in starting kayaking as a hobby? Participate in Saaristomeren Melojat ry.s Long Kayaking Course from June 30th to July 2nd (10h). The course will be held each night from 6pm to 21.20pm. After the course you’ ll know how to paddle in different weather and what kind of equipment you need when kayaking.

The course will be held in English or Swedish, depending on how many speaks English / Swedish.

The price is 100 eur which can be paid in cash at the beginning of the course.

More information and registrations: posti@melojat.net or 041 4565 223 (when we’re open, se the front page).

**